Příspěvky

DOMŮ

HRAJEME SI SPOLEČNĚ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Obrázek
Po dlouhé době jsme se sešli ve školní družině. Čekaly na nás nové stolní hry, hračky a modelína. Vyráběli jsme oblečení z různých materiálů.  Hlavně jsme rádi, že můžeme být zase spolu. Každý den chodíme na procházku a nejraději máme pohybové hry na hřišti. Vychovatelka Irena Popová 

❤️ PRO ZDRAVOTNÍ SESTŘIČKY - 2.A

Obrázek
Děti z 2.A  se zapojily do projektu ,,❤️ PRO SESTŘIČKY" a celý týden vyráběly různé ♥️♥️. Tímto jim děkujeme za jejich osobní nasazení v nelehké době. Vychovatelka Kamila Kučerová

SRDCE PRO SESTRY OD 4.A + 4.B

Obrázek
  Žáci 4.A a 4.B vyráběli Srdce pro zdravotní sestry. Zapojila se většina. Při výrobě jsme si povídali o nezbytné práci zdravotních sester v této nelehké době. Tato akce se koná u příležitosti Mezinárodního dne sester 12. května. Tímto způsobem jim děkujeme za jejich důležitou práci. Vychovatelka Irena Popová

MÓDNÍ NÁVRHÁŘI Z 2.B

Obrázek
 Minulý týden jsme se s žáky z 2.B stali na jedno odpoledne módními návrháři. Vymýšleli jsme nejrůznější střihy inspirované nejenom přicházejícím jarem, ale i oblíbenými pohádkovými postavami. Jako látku jsme použili krepový papír, který jsme různě stříhali, trhali a muchlali. Byla to velká zábava a všichni s nadšením tvořili.                                                                                                      Vychovatelka Mgr. Tereza Plicová

ZPÁTKY V DRUŽINĚ!

Obrázek
 Tak už se zase můžeme vidět s kamarády! Po dlouhých šesti týdnech jsme se opět shledali ve školní družině. Ze starých hraček se rázem staly hračky nové, zase neokoukané. Bavili nás stavebnice, modelína i zažehlovací korálky.                                                                                                           Vychovatelka Petra Sýkorová, Dis.

ZDRAVÁ ŠKOLA: ANEB JSME, TO CO JÍME

Obrázek
  Ještě před tím, než nás covidová pandemie opět uzavřela, jsme s dětmi ze školní družiny tvořily na téma "zdravá škola aneb jsme to, co jíme". Výrobky byly umístěny na panelech v prvním patře školy. Projektu se účastnila celá školní družina.                                                                                                                                                Vychovatelka Ladislava Feďová  

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 12. 4. 2021

Obrázek
V pondělí 12. dubna dojde k otevření základních škol pro žáky I. stupně v rotačních týdenních cyklech. Otevřena bude také školní družina. Provoz bude zajištěn od 6,30 do 16,00 hodin. A jak vše bude probíhat? Při vstupu do školy do ranní družiny dostanou děti antigenní test. Provedou samoodběr a dále budou postupovat podle pokynů paní vychovatelky. Patnáct minut počkají na výsledek a pokud bude negativní odejdou do třídy, kde bude jejich ranní družina podle ročníku. Děti, které nepůjdou do ranní ŠD budou testovány ve třídě před začátkem vyučování. Po skončení vyučování si paní vychovatelky přeberou děti od třídních učitelek. Nebude docházet ke  spojování jednotlivých tříd. Žáci 1. tříd budou u paní vychovatelky Petry Sýkorové ve II. oddělení, druháci budou s paní vychovatelkou Kamilou Kučerovou ve třídě 2. A. 3. třída bude v I. oddělení s paní vychovatelkou Ladislavou Feďovou a 4. třída ve třídě 2. B s paní vychovatelkou Irenou Popovou. Rozpis byl vytvořen s ohledem na konec vyučování j