Příspěvky

DOMŮ

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,  vítáme vás v novém školním roce 2021/2022. Na webu školy je již tlačítko pro družinový blog, které vám umožní snazší přístup. ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍCH 1/2 1. A            I. ODD.             vychovatelka p. Feďová 1/2 1. A            III. ODD.          vychovatelka p. Kučerová 2. A                  II. ODD.            vychovatelka p. Sýkorová 1/2 2. B            I. ODD.              vychovatelka p. Feďová 1/2 2. B             II. ODD.             vychovatelka p. Sýkorová 3. A                   IV. ODD.             vychovatelka p. Popová 1/2 3. B           IV. ODD.             vychovatelka p. Popová 1/2 3. B           III. ODD.             vychovatelka p. Kučerová 4. A + 4. B      V. ODD.              vychovatelka p. Žáková Do 14,00 h. jsou všichni žáci ve svých odděleních (jmenný seznam žáků je vyvěšen na dveřích ve vestibulu). Rodiče, kteří si přicházejí pro žáky V. oddělení, zvoní na kancelář školy (v nejbližší době bude zřízen zvonek i do V. oddělen

Poslední týden v družině - 2.A

Obrázek
Poslední školní týden jsme trávili převážně venku. Krásné počasí nám přálo užít si společné poslední chvíle před letními prázdninami.                                                                                                                   Kamila Kučerová

1. A a 1. B na farmě

Obrázek
Dne 22. 6. se prvňáčci vydali na Zámecký statek Újezd nade Mží, kde na ně čekal nabitý program. Seznámili se s chodem statku, vyzkoušeli si krmení morčátek, králíků, koní i koz. Dozvěděli se spousta zajímavých informacích o každém zvířátku, které na farmě viděli. Prošli si i starověká obydlí našich předků a na závěr podojili maketu krávy. Nejvíce se žákům líbil velbloud Safír, lama Bruno a divočák Milouš. Nejdelší zastávka však byla u morčátek a králíků, které si mohli žáci i pochovat. Určitě jsme na farmě nebyli naposledy.                                                                                                   Vychovatelky L. Feďová a P. Sýkorová

Den dětí - "Kudypa dál"

Obrázek
Žáci prvního, druhého a pátého oddělení se na den dětí vypravili do centra Plzně, kde si nejdříve v informačním centru vyzvedli plánek, podle kterého pak plnili úkoly a doplňovali tajenku. Stihli jsme obejít 3 stanoviště, za které žáci dostali drobné odměny. Cestou zpět ke škole jsme udělali zastávku na zmrzlinu.                                                                                                           Vychovatelka Petra Sýkorová

Tajuplný les - 2.A

Obrázek
Žáci ze třetího oddělní se vypravili do Depa 2015, kde navštívili expozici BLIK BLIK Tajuplný les. Seznámili se s mechanickým a magnetickým ovládáním, laserem a infračerveným trasováním pohybu. V expozici byl k vidění také videomapping a různé světelné a zvukové instalace, včetně UV osvětlení. Vychovatelka Kamila Kučerová

Ptáčkové kolem nás

Obrázek
 Tento týden jsme si s dětmi z 1. B.  povídali o jaru. Jak se vše po zimě krásně probouzí a je zase slyšet ve stromech zpěv ptáčků. Ukazovali jsme si, jací ptáčci u nás žijí, které už známe a jak se jmenují. Také jsme zkoumali jejich krásné zbarvení a inspirovali jsme se pro tvorbu těch našich. Nejdříve jsme vyrobili bambule z různě barevných vln, které nám vytvořily tělíčko ptáčka. Potom už jen stačilo ptáčka vybarvit a pojmenovat. Ptáčci se všem moc povedli a užili jsme si u toho spousty legrace.                                                                                                                             Mgr. Tereza Plicová